Regionálne rozvojové partnerstvo

Vzdelávaním k profesionalizácii OZ RRP

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci Operačného programu Zamestnanosť a sociálna inklúzia.

Za cieľ má zabezpečenie rozvoja ľudských zdrojov so zameraním na posilnenie kapacity MVO a zvyšovanie kvality poskytovaných služieb prostredníctvom skvalitnenia komunikačného systému. Jeho prijímateľom je Regionálne rozvojové partnerstvo. Realizovaný je od 17.5.2010 do 29. 2. 2012 v Prešovskom a Banksobystrickom kraji pre zamestnancov a dobrovoľníkov žiadateľa. S jeho pomocou riadime a prevádzkujeme informačno-poradenskú e-kanceláriu, absolvujeme individuálne vzdelávacie moduly, spracovávame stratégiu RRP ako nástroj stability a efetivity RRP, zabezpečujeme riadenie projektu, publicitu a informovanosť.

www.esf.gov.sk

www.sia.gov.sk

 

© 2010 Všetky práva vyhradené.

Tvorba web stránok zdarmaWebnode