Regionálne rozvojové partnerstvo

Produkty

Roma Educational and Development Fund

  Roma Educational and Development Fund RED Fund je rozvojový projekt Regionálneho rozvojového partnerstva, ktorý finančne podporuje filantropická skupina z New Yorku. Reprezentuje ju fotograf  a publicista JARRET SCHECTER. Cieľom tohto projektu je pomôcť aktívne riešiť nepriaznivú...

Vzdelávaním k profesionalizácii OZ RRP

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci Operačného programu Zamestnanosť a sociálna inklúzia. Za cieľ má zabezpečenie rozvoja ľudských zdrojov so zameraním na posilnenie kapacity MVO a zvyšovanie kvality poskytovaných...

© 2010 Všetky práva vyhradené.

Tvorba web stránok zdarmaWebnode